хөтөч

Юнивишнийн төлбөр төлөх заавар болон төлбөрийн циклийн мэдээлэл

Та дараах Юнивишнийн төлбөр төлөх заавар болон төлбөрийн цикл, циклээ солих мэдээлэлтэй танилцаарай.

Төлбөр төлөх заавар

Та дараах сувгуудаас сонгон дарж төлбөр төлөх заавартай танилцаарай.

Toki апп

Юнивишний өөрийн болон бусдын төлбөрийг төлөх боломжтой.

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. ТВ, интернэт > Юнивишн мини апп руу орно.
3. Төлөх дээр дарна.
4. E-баримт авах төрлөө сонгоно.
5. Төлбөрийн аргаа сонгож төлнө.

 

Unitel апп

Unitel апп татах бол ЭНД дээр дараарай.

Unitel апп-д нэвтэрсэн үед

Unitel апп руу Нэвтрэх » Төлбөр » Төлөх » НӨАТ-н баримт авах төрөл сонгох » Төлбөр төлөх » Төлбөр төлөгдөж НӨАТ-н баримт харагдана.

 
 

Unitel апп-д нэвтрээгүй үед

Юнител апп руу хандан Төлбөр » Гэрээний дугаараа оруулах » Төлбөр төлөх » НӨАТ-н баримт авах төрөл сонгох » Төлбөр төлөх » Төлбөр төлөгдөж НӨАТ-н баримт харагдана.

 
 
 
 

Univision вэбсайт

Univision вэбсайт руу хандах бол ЭНД дараарай. 

1. Univision вэбсайт руу хандаж нэвтрэх хэсэгт гэрээний дугаараа бичин “Үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

2. Админ дугаарт мессэжээр илгээгдсэн 4 оронтой баталгаажуулах кодоо оруулан нэвтэрнэ.

3. Төлбөл зохих төлбөрийн мэдээлэл харагдах ба “төлөх” дээр дарна.

4. НӨАТ-н баримт авах төрлөө сонгоод и-мэйл хаягаа бичнэ.

5. Төлбөр төлөх сувгаа сонгоно.

6. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан зөвшөөрч “төлөх” дээр дарна.

 

Банкны апп

Банкны апп-с сонгон заавартай танилцаарай.

Банкаар төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаараа бичээрэй. Гэрээний дугаараа зөв бичиж шилжүүлсэн тохиолдолд 15-20 минутын дараа төлбөр төлөгддөг тул тус хугацааны дараа Юнивишний төхөөрөмжөө дахин асаагаад ашиглаарай. 

Хаан банк

 

Голомт банк

 

Social pay

 

Төрийн банк

 

Хасбанк

 

Most money

 
 

1. Хаан банкны интернэт банкны эрхээр нэвтэрнэ.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Бусад төлбөр” цэсийн “Кабелийн төлбөр” цэсийг сонгоно.

4. “Юнивишн” цэс рүү орно.

5. Төлбөр төлөх үйлчилгээний төрлөө сонгоно.

6. Төлөх дүн, гэрээний дугаар, бүртгэлтэй утасны дугаараа бичин “Гүйлгээ хийх” товч дарна.

7. Гүйлгээний мэдээллээ хянан баталгаажуулаад “Гүйлгээ хийх” дээр дарна.

8. Гүйлгээний нууц үгээ оруулж “Гүйлгээ хийх” дээр дарна.

1. Голомт банкны интернэт банкны эрхээр нэвтэрнэ.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Хэрэглээний төлбөр” цэс рүү орно.

4. Гэрээгээ бүртгэх бол бүртгэх цэс рүү орно.

5. “Интернэт, кабель телевиз” цэсийг сонгоно.

6. Байгууллагаас “Юнивишн”-г сонгоно.

7. Гэрээний дугаар, сар бүрийн төлөлт хийх өдрөө сонгоод, хадгалах нэрээ бичин үргэлжлүүлнэ.

8. Гэрээний дугаараа шалгаад баталгаажуулна.

9. Төлбөр бүртгэл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл гарч ирнэ.

10. Бүртгүүлсэн гэрээний дугаар дараах байдлаар харагдах ба төлбөр төлөх бол тухайн гэрээн дээр дарна.

11. Төлбөрийн үлдэгдэл харах дээр дарах эсвэл төлөх дүнгээ бичээд дансаа сонгож “Үргэлжлүүлэх” дарна.

12. Мэдээллээ шалгаад “Баталгаажуулах” дээр дарснаар гүйлгээ хийгдэнэ.

1. Интернэт банкны эрхээр нэвтэрч орно.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Хэрэглээний төлбөр” цэс рүү орно.

4. Төлбөрийн төрөл хэсгийн “Интернэт, кабелийн телевиз” сонголтыг сонгоно.

5. Байгууллага хэсгээс “Юнивишн”-г сонгоно.

6. Дэд төрөл хэсгийн “Univision” дээр дарна.

7. Утга хэсэгт Юнивишний гэрээний дугаараа бичнэ.

8. Гүйлгээний дүнгээ бичин үргэлжлүүлнэ.

9. Утга хэсэгт юнивишний гэрээний дугаараа бичин үргэлжлүүлнэ.

10. Гүйлгээний нууц үгээ оруулан “Батлах” дээр дарснаар гүйлгээ хийгдэнэ.

1. Social Pay апп-даа нэвтэрч ороод нэмэлт цэс рүү орно.

2. “Хэрэглээний төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Интернэт, кабель телевиз” цэсийг сонгоно.

4. “Юнивишн” үйлчилгээг сонгоно.

5. Гэрээний дугаараа оруулна.

6. Төлөх дүнгээ бичин “Төлөх” дээр дарна.

7. Гэрээний дугаар болон төлөх дүнгээ нягтлаад social pin кодоо оруулснаар гүйлгээ хийгдэнэ. 

1. Төрийн банкны интернэт банкны эрхээр нэвтэрнэ.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Орон сууцны төлбөр” цэс рүү орно.

4. Нэмэх тэмдэг дээр дарж төлбөр бүртгэх хэсэг рүү орно.

5. Төлбөрийн нэр болон Юнивишний гэрээний дугаараа бичин “Төлбөр нэмэх” дээр дарна.

6. Үүсгэсэн төлбөрийн бүртгэлээ сонгож, төлбөр хийх дансаа тохируулаад “Үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

7. Төлөх төлбөр болон төлбөр хийх дансаа сонгож “Төлөх” дээр дарна.

8. Интернэт банкны нэвтрэх нууц үгээ ашиглан гүйлгээгээ баталгаажуулснаар төлбөр төлөгдөнө.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked

 

Банкаар төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн гэрээний дугаараа бичнэ. Гэрээний дугаараа зөв бичиж шилжүүлсэн тохиолдолд 15-20 минутын дараа төлбөр төлөгддөг тул тус хугацааны дараа Юнивишний төхөөрөмжөө дахин асаагаад ашиглаарай. 

1. Интернэт банкны эрхээрээ нэвтэрч орно.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “КаТВ, Гурвалсан үйлчилгээ” цэс рүү орно.

4. “Univision” цэсийг сонгоно.

5. Гэрээний дугаараа бичин “Үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

6. Төлөх дүнгээ бичин “Үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

7. Гэрээний дугаар болон төлөх дүнгээ нягтлаад “Төлөх” дээр дарна.

 
 

Мобайл банк

Банкнуудаас сонгон заавартай танилцаарай.

Банкаар төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн гэрээний дугаараа бичнэ. Гэрээний дугаараа зөв бичиж шилжүүлсэн тохиолдолд 15-20 минутын дараа төлбөр төлөгддөг тул тус хугацааны дараа Юнивишний төхөөрөмжөө дахин асаагаад ашиглаарай. 

Хаан банк

 

Голомт банк

 

Хасбанк

 
 

1. Утасныхаа дуудлага хийх хэсэгт *1917# гэж бичээд залгана.

2. Мобайл банкны нууц үгээ оруулна.

3. “Univision” буюу 7-г сонгоно.

4. Юнивишний гэрээний дугаараа оруулна.

5. Төлбөр төлөх дүнгээ оруулна.

6. Зарлага хийх дансаа сонгоно.

7. Гүйлгээгээ нягтлан “Үргэлжлүүлэх” сонголтыг сонгоно.

8. Амжилттай шилжүүлснээс хойш 15-20 мин дараа төлбөр орно.

1. Утасныхаа дуудлага хийх хэсэгт *1646# гэж бичээд залгана.

2. Мобайл банкны нууц үгээ оруулна.

3. “Unitel uilchilgee” буюу 1-г сонгоно.

4. “Univision tulbur tuluh” буюу 5-г сонгоно.

5. Юнивишний гэрээний дугаараа оруулна.

6. Төлбөр төлөх дүнгээ оруулна.

7. Зарлага хийх дансаа сонгоно.

8. Гүйлгээгээ нягтлан “Guilgee hiih” буюу 1-г сонгоно.

9. Амжилттай шилжүүлснээс хойш 15-20 мин дараа төлбөр орно.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked

1. Утасныхаа дуудлага хийх хэсэгт *1888# гэж бичээд залгана.

2. Мобайл банкны нууц үгээ оруулна.

3. “Unitel uilchilgee” буюу 1-г сонгоно.

4. “Univision tulbur tuluh” буюу 5-г сонгоно.

5. Юнивишний гэрээний дугаараа оруулна.

6. Зарлага хийх дансаа сонгоно.

7. Төлбөр төлөх дүнгээ оруулна.

8. Гүйлгээгээ нягтлан “Guilgee hiih” буюу 1-г сонгоно.

9. Амжилттай шилжүүлснээс хойш 15-20 мин дараа төлбөр төлөгдөнө.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked

 
 
 

Qpay

1. Univision вэбсайт руу хандаж нэвтрэх хэсэгт гэрээний дугаараа бичин “Үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

2. Админ дугаарт мессэжээр илгээгдсэн 4 оронтой баталгаажуулах кодоо оруулан нэвтэрнэ.

3. Төлбөл зохих төлбөрийн мэдээлэл харагдах ба “Төлөх” дээр дарна.

4. НӨАТ-н баримт авах төрлөө сонгоод и-мэйл хаягаа бичнэ.

5. Төлбөр төлөх сувгааc “Qpay” сонголтыг сонгоно.

6. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан зөвшөөрч “Төлөх” дээр дарна.

7. Гарч ирэх QR кодыг уншуулан төлбөрөө төлнө.

 

U-Point оноо ашиглан төлөх

U-Point оноогоо ашиглан дараах заавруудаас сонгон төлбөр төлөх боломжтой.

Unitel апп

 

Univision вэбсайт

 

Мессэж

 
 

1. Univision вэбсайт руу гэрээний дугаараар нэвтрээд миний булан цэс рүү ороход таны төлбөрийн мэдээлэл харагдах бөгөөд "Төлөх" дээр дарна.

2. U-Point оноогоо зарцуулахыг сонгоод и-мэйлээ бичиж өөрийн ашигладаг банкаа сонгоно.

3. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаад зөвшөөрсний дараа "Төлөх" дээр дарна.

4. Банкны хуудас руу шилжин мэдээллээ бөглөөд төлбөрөө төлнө.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked

This content will be shown (depending on) when button above is clicked

Зөвхөн Юнивишний админ дугаар нь Юнителийн дугаартай хэрэглэгч мессэжээр U-Point оноо зарцуулан төлбөр төлөх боломжтой.

U-Point онооны ашиглах боломжтой үлдэгдлээ шалгахдаа 1415 тусгай дугаарт univision bolomj гэж бичээд зай аваад гэрээний дугаараа бичин илгээнэ.

U-Point оноогоо хасуулан төлбөр төлөхдөө 1415 тусгай дугаарт univision tuluh гэж бичээд зай аваад гэрээний дугаараа бичин илгээнэ.

Unitel апп руу Нэвтрэх » Төлбөр » Төлөх » НӨАТ-н баримт авах төрөл сонгох » Төлбөр төлөх » Төлбөр төлөгдөж НӨАТ-н баримт харагдана.

 
 
 

Бусдын төлбөрийг Toki апп, Unitel апп, Univision вэбсайт-р төлөх

Unitel апп болон Univision вэбсайтаас сонгон заавартай танилцаарай.

Toki апп

 

Unitel апп

 

Univision вэбсайт

 
 

Unitel апп татах бол ЭНД дээр дараарай.

Unitel апп-д нэвтрээгүй үед

Юнител апп руу хандан Төлбөр » Гэрээний дугаараа оруулах » Төлбөр төлөх » НӨАТ-н баримт авах төрөл сонгох » Төлбөр төлөх » Төлбөр төлөгдөж НӨАТ-н баримт харагдана.

 
 

Unitel апп-д нэвтэрсэн үед

Unitel апп руу Нэвтрэх » Төлбөр » Бусдын төлбөр төлөх » Гэрээний дугаараа оруулах » Төлбөр төлөх » НӨАТ-н баримт авах төрөл сонгох » Төлбөр төлөх » Төлбөр төлөгдөж НӨАТ-н баримт харагдана.

 
 

Бусдын төлбөрийг төлбөрийн жагсаалтад бүртгэх

Unitel апп руу Нэвтрэх » Төлбөр » Бусдын төлбөр төлөх » Төлбөр төлөх гэрээний дугаар » Төлбөрийн жагсаалтанд бүртгэх » Гэрээний дугаараа оруулаад бүртгэх » Төлбөр төлөх » Бүртгэсэн төлбөрийн жагсаалт харагдана.

 
 

Univision вэбсайт руу хандах бол ЭНД дараарай.

1. Univision вэбсайт-н Төлбөр цэсийг сонгоно.

2. Бусдын төлбөр төлөх хэсэгт гэрээний дугаар болон төлбөр төлөх дүнгээ бичнэ.

3. Гэрээний дугаар болон төлөх дүнгээ нягталж зөв бол “Тийм” дээр дарна.

4. Худалдан авалтын мэдээлэл хүлээн авах и-мэйл болон төлбөр төлөх банкаа сонгоно.

5. Үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч байвал сонгоод “Төлөх” хэсэг дээр дарна.

6. Банкны хуудас руу шилжиж мэдээллээ бөглөн төлбөрөө төлнө.

1. Үйлчилгээ > Төлбөр цэс рүү орно.
2. ТВ, интернэт > Юнивишн мини апп руу орно.
3. Бусдын төлбөр төлөх дээр дарна.
4. Гэрээний дугаар эвсэл админ дугаараа оруулна.
5. Төлөх дээр дарна.
6. Төлбөрийн аргаа сонгож төлнө.

 
 
 

Киоск, агент, диллер, үйлчилгээний салбар

 • Киоск төхөөрөмжийн байршил харахдаа ЭНД дарж “Салбарын төрөл” хэсгээс “Киоск” гэж сонгоорой.
 • Өөрт ойр байрлах агент, диллерээр төлбөр төлөх боломжтой.
 • Салбарын байршил харах бол ЭНД дарж хараарай.
 

Байгууллагын хэрэглэгч

Байгууллагын лавлах утас: Юнителийн дугаараас 1418 /үнэгүй/, Бусад операторын дугаараас 77771418 / ажлын өдөр 08:00-21:00, амралтын өдөр 10:00-17:00/

 
 
 

Төлбөрийн циклийн мэдээлэл

Юнивишнийн үйлчилгээ нь дараа төлбөрт зарчмаар бодогддог бөгөөд төлбөрийн нэхэмжлэх дараах үйлчилгээнээс бүрдэнэ.

 • Багцын суурь хураамж
 • Төлбөртэй нэмэлт үйлчилгээ
 • Өргөн нэвтрүүлгийн ТВ үйлчилгээний хөлс
 • Төхөөрөмжийн төлбөр
 • Суурилуулалттай холбоотой төлбөр
 • НӨАТ

Юнивишнийн үйлчилгээний хэрэглэгчид 2 төрлийн төлбөрийн циклд хамаардаг. Хэрэглэгч өөрийн хэрэглээндээ тохируулан дараах төлбөрийн циклээс сонгох боломжтой.

 
 

Төлбөрийн циклээ солих заавар

Төлбөрийн циклээ солихдоо Юнивишнийн админ дугаараасаа тусгай дугаарт мессэж илгээж солих боломжтой.

Админ дугаар нь Юнител бол 1427 тусгай дугаарт

Админ дугаар нь бусад оператор бол 131437 тусгай дугаарт мессэж илгээнэ.

Солих цикл Солих боломжтой өдрүүд Солих боломжтой суваг Санамж
Цикл №1-с №2 руу шилжих Сарын 9-с хойш сар дуустал 1427 / 131437 тусгай дугаарт 2 гэж мессэж илгээх

Сарын 9-с 14-ний хооронд циклээ сольсон тохиолдолд:

Шилжсэн төлбөрийн циклийн дагуу сарын 1-с 15-ны хоорондох буюу хагас сарын төлбөр 20-ны өдөр нэхэмжлэгдэнэ. 


Сарын 15-ны өдөр болон түүнээс хойш сар дуусталх хугацаанд шилжсэн тохиолдолд:
Дараа сарын 20-ны өдөр шилжсэн сарын 1-с дараа сарын 14-ний хоорондох буюу 1.5 сарын төлбөр нэхэмжлэгдэнэ.

Цикл №2-с №1 рүү шилжих Сарын 20-с хойш сар дуустал 1427 / 131437 тусгай дугаарт 1 гэж мессэж илгээх

Сарын 20-ны өдөр болон түүнээс хойш сар дуусталх хугацаанд шилжсэн тохиолдолд:

Шилжсэн сарын 15-с сар дуусталх төлбөр буюу хагас сарын төлбөр дараа 5-ны өдөр нэхэмжлэгдэнэ.

*Та одоогийн төлбөрийн циклд багадаа 3-н сар болсоны дараа төлбөрийн цикл хооронд шилжих боломжтой.

*Ямар нэгэн хөнгөлөлт, урамшуулалд хамрагдсан хэрэглэгч хөнгөлөлтийн хугацаандаа төлбөрийн циклээ солих боломжгүй байна.

*Төлбөрийн циклээ солих үед шилжсэн циклийн төлбөр бодогдох өдрөөс хамааран хагас сар эсвэл 1.5 сарын төлбөрийн нэхэмжлэх очих боломжтойг анхаарна уу. Зөвхөн тухайн хугацаанд хамаарах үйлчилгээний төлбөр бодогдоно. Илүү төлбөр бодогдохгүй.

 
 

 

Санамж:

 • Банкаар төлбөр төлөхдөө гэрээний дугаараа буруу оруулсан тохиолдолд төлбөр төлөгдөхгүй гүйлгээ алдаа заадаг тул гэрээний дугаараа андуурч төлсөн бол ЭНД дарж заавартай танилцаарай.
 • Төлбөрийн үлдэгдэл 1'000₮-с дээш үлдэгдэлтэй бол үйлчилгээ нээгдэхгүй.
 

 

Зөвлөгөө:

 • Гэрээний дугаараа мэдэх зааврыг ЭНД дарж хараарай.