Unitel хөтөч Univision хөтөч

Зурагтны дуу гарахгүй байгаа бол яах вэ?

Шинэчилсэн 12 сарын 02, 2020

Зурагтын бүх суваг эсвэл зарим суваг дуугүй болчихвол дараах алхмын дагуу шалгаж үзээрэй.

Android box төхөөрөмжтэй бол:   

1. Зөвхөн зурагтаа унтрааж асаах.

2. Хар төхөөрөмж, зурагт хоёрыг холбосон HDMI/AV холболтоо салгаад, буцаагаад залгаж үзэх.

3. Зурагтаа sound reset хийж үзэх.

Zyxel  box төхөөрөмжтэй бол:    

1. Зөвхөн зурагтаа унтрааж асаах.

2. Хар төхөөрөмж, зурагт хоёрыг холбосон HDMI/AV холболтоо салгаад буцаагаад залгаж үзэх.

3. Зурагтаа sound reset хийж үзэх.

4. Zyxel box төхөөрөмж бол Audio PCM тохиргоо хийх.

5. Restore to Factory Default тохиргоо хийнэ. Ингэснээр таны HDbox үйлдвэрийн горимдоо шилжих болно.


Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?