Unitel хөтөч Univision хөтөч

Удирдлагаа яаж тохируулах вэ?

Шинэчилсэн 12 сарын 08, 2020

1. Tech 4 Home-Юниверсал удирдлага

  • Видео заавар: 

  • Зурган заавар: 


2. Khasmii-Шинэ Юниверсал удирдлага

  • Видео заавар:

  • Зурган заавар:Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?