Unitel хөтөч Univision хөтөч

Компьютерын интернет удаан болсон үед яах ёстой вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 09, 2021

Компьютер лангаар холбогдож байгаа бол:

 1. Компьютерын он, сар, өдөр болон цаг зөрсөн бол тааруулах.
 2. Хамгийн сүүлийн үеийн броузер татаж суулгах.
 3. Броузерын history-г цэвэрлэх.
 4. Броузероо сольж үзэх.
 5. Гараар ip хаяг тохируулсан бол автомат тохиргоотой болгох.
 6. DNS тохиргоо шалгах.
 7. Өөр төхөөрөмжүүдээр интернэтээ шалгах.
 8. Цагаан төхөөрөмжөө унтрааж асаах.
 9. Цагаан төхөөрөмжийн холболтуудаа шалгах.

Компьютер Wi-Fi-аар холбогдож байгаа бол:

 1. Компьютерын он, сар, өдөр болон цаг зөрсөн бол тааруулах.
 2. Хамгийн сүүлийн үеийн броузер татаж суулгах.
 3. Броузерын history-г цэвэрлэх.
 4. Броузероо сольж үзэх.
 5. Гараар ip хаяг тохируулсан бол автомат тохиргоотой болгох.
 6. Өөр төхөөрөмжүүдээр интернэтээ шалгах.
 7. Цагаан төхөөрөмжөө унтрааж асаах.
 8. Цагаан төхөөрөмжийн холболтуудаа шалгах.
 9. Wi-Fi disconnect хийж, дахин холбогдох, Forget хийгээд дахин холбогдох.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?