Unitel хөтөч Univision хөтөч

Zyxel төхөөрөмж танилцуулга

Шинэчилсэн 1 сарын 09, 2021

  • Кино контент болон Тв-н сувгуудыг үзэх боломжтой.
  • Төлбөрийн мэдээллээ харах боломжтой
  • Түрээсэлж үзсэн кино контентийн задаргааг харах боломжтой.
  • Өндөр нарийвчлалтай нягтралыг дэмжих: 720p, 1080p
  • ТВ болон хар төхөөрөмжөө 1 удирдлага ашиглан удирдах
  • USB оролттой  /хэрэглэгч өөрөө ашиглах боломжгүй/

Санамж:

  • USB оролтод утас залгаж цэнэглэх нь төхөөрөмж гэмтээх эрсдэлтэй тул зориулалтын бус оролтод холбож ашиглахгүй байх тал дээр анхаарана уу.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?