Unitel хөтөч Univision хөтөч

Юнивишнээс U-Point оноог хэрхэн цуглуулах вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 11, 2021

Доорх үндсэн шалгуурыг хангаж байгаа хэрэглэгч сар бүрийн 20-ы дотор төлсөн дүнгийн 3%-д U-Point оноо цуглуулах боломжтой. 

Юнивишн дээр U-Point оноо цуглуулах үндсэн шалгуур:

  1. Мэдээлэл бүрдүүлэлт бүрэн байх
  2. Юнивишний үйлчилгээгээ 6 сараас дээш ашигласан байх
  3. U-Point хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ илгээсэн байх
  4. Юнивишний төлбөрөө хугацаандаа төлсөн байх  

Дараах хэлбэрээр U-Point оноогоо цуглуулах боломжтой.

  • Утасны дугаар
  • U-Point карт
  • U-Point апп

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?