Unitel хөтөч Univision хөтөч

Гэрээт салбараас ямар үйлчилгээ авч болох вэ?

Шинэчилсэн 3 сарын 24, 2021

Гэрээт салбараас дараах үйлчилгээг авах боломжтой.

  • U-Point карт худалдан авах
  • Дагалдах хэрэгсэл авах /удирдлага, HDMI кабел, адаптер/
  • Төлбөр төлөх 

Дараах сувгаас сонгон салбарын байршил хараарай.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?