Unitel хөтөч Univision хөтөч

Үндсэн салбараас ямар үйлчилгээ авч болох вэ?

Шинэчилсэн 5 сарын 11, 2021

Үндсэн салбараас дараах үйлчилгээг авах боломжтой. 

  • Багц ахиулах, бууруулах
  • Нэр шилжүүлэг 
  • U-point карт олгох  
  • Админ дугаар солиулах
  • Түр салгалт хийх
  • Түр салгалт нээлгэх
  • Баталгаажуулах код авах
  • Төлбөр төлөх

Санамж:

  • Гэрээ эзэмшигч өөрийн биеэр бичиг баримттайгаа хандана.

Зөвлөгөө: 

  • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.


Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?