Unitel хөтөч Univision хөтөч

Суваг гацсан тохиолдолд яах ёстой вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 09, 2021

Суваг гацаж байгаа тохиолдолд дараах алхамын дагуу шалгаарай.

Android box-той бол:

  1. Smartbox /цагаан төхөөрөмж/ болон zyxel box /хар төхөөрөмж/ хоёрыг холбосон сүлжээний утсыг салгаад залгах болон лан1, лан2 оролтонд сольж холбох.
  2. Гаднаас/WAN/ орж ирсэн сүлжээний утас салгаж залгаж үзэх.
  3. Android box төхөөрөмжөө тэжээлийн залгуураар унтрааж асаагаад шалгаара

Zyxel box-той бол: 

  1. Smartbox /цагаан төхөөрөмж/ болон zyxel box /хар төхөөрөмж/ хоёрыг холбосон сүлжээний утсыг салгаад залгах болон лан1, лан2 оролтонд  сольж холбох.
  2. Гаднаас/WAN/ орж ирсэн сүлжээний утас салгаж залгаж үзэх.
  3. Android box төхөөрөмжөө тэжээлийн залгуураар унтрааж асаагаад шалгаарай.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?