Unitel хөтөч Univision хөтөч

Кино үзэж байхад гацах болон дүрс харласан үед яах хэрэгтэй вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 09, 2021

Кино үзэж байхад гацах болон дүрс харласан үед дараах алхамын дагуу шалгана уу.

  • Цагаан төхөөрөмжийн WAN болон Internet гэрэл асаж байгаа эсэхийг шалгах / WAN болон Internet  гэрэл анивчиж асна/
  • WAN болон Internet гэрэл огт асахгүй эсвэл удаанаар унтарч асаж байгаа тохиолдолд гаднаас орж ирсэн сүлжээний утас салгаад, залгах.
  • Хар төхөөрөмж болон цагаан төхөөрөмж хоёрыг холбосон сүлжээний утсыг салгаад, залгах мөн цагаан төхөөрөмжийн өөр оролтонд сольж залгах /lan1 оролтоос lan2 оролт руу залгах эсвэл lan2 оролтоос lan1 оролт руу залгах г.м/
  • Хар төхөөрөмжөө on/off  товчоор эсвэл тэжээлийн залгуураар унтраагаад асаана.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?