Unitel хөтөч Univision хөтөч

Төхөөрөмжөө ямар дарааллаар асаах вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 09, 2021

Дээрх зургийн дагуу холболтоо хийсний дараа дарааллын дагуу төхөөрөмжүүдээ асаана.  

  1. Smartbox буюу цагаан төхөөрөмж
  2. Androidbox буюу хар төхөөрөмж
  3. TV буюу зурагт


Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?