Unitel хөтөч Univision хөтөч

Ямар тохиолдолд дуудлага шилжүүлэх боломжтой вэ?

Шинэчилсэн 12 сарын 14, 2020

Дараах тохиолдолд дуудлага шилжүүлэх боломжтой:

  • Утсаар ярьж байгаа үед дуудлага шилжүүлэх /Call Forwarding Busy Right/
  • Дуудаад хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх /Call Forwarding No Reply Right/
  • Холбогдох боломжгүй үед дуудлага шилжүүлэх /Call Forwarding on UserNot Reachable Right/
  • Бүх нөхцөлд дуудлага шилжүүлэх /Call Forwarding Unconditional Right/

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?