Unitel хөтөч Univision хөтөч

Яаж дуудлага хязгаарлах вэ?

Шинэчилсэн 12 сарын 14, 2020

Дараах төрлүүдээр дуудлага хязгаарлах боломжтой.

  • Орох дуудлагыг хязгаарлах
  • Гарах дуудлагыг хязгаарлах
  • Орох бүх дуудлагыг хязгаарлах буюу саад болохгүй байхыг мэдэгдэх /No Disturb/
  • Гарах бүх дуудлагыг хязгаарлах /Ban Outgoing/

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?