Unitel хөтөч Univision хөтөч

Гэр бүлийн (Collective) группийн гишүүнээ сольж эсвэл хасаж болох уу?

Шинэчилсэн 12 сарын 17, 2020

Зөвхөн группийн админ хэрэглэгч гишүүн хасах, солих эрхтэй.

  • Гишүүн хасах заавар: HASAH гэж бичээд хасах гишүүнийхээ утасны дугаарыг оруулан 4422 дугаарт илгээнэ.
  • Жишээ нь: HASAH 8xxxxxxx  --> 4422

Санамж:

  • Гишүүн нэмж, хасахад 200 U-Point онооны шимтгэлтэй.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?