Unitel хөтөч Univision хөтөч

TPLink Deco M5 төхөөрөмж дээр эцэг эхийн хяналт тохируулах вэ?

Шинэчилсэн 12 сарын 27, 2020

Гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан болон төхөөрөмж тус бүрт хамаарах профайл үүсгэн зааж өгнө. Эцэг, эхийн хяналт нь хэзээ болон хэр хугацаанд интернэт ашиглахыг хүн тус бүрт тогтоож өгөх боломжтой. Зохисгүй контентыг хаах, шаардлагатай бол интернэтийг түр зогсоох боломжтой.

Insights:

Шүүлтүүрийн түвшин:

Цаг хугацаагаар хянах:

Antivirus:

  • Deco нь танай гэрийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах гурван арга зам бий: malicious website-уудыг хаах замаар, танай сүлжээнээс илгээж буй эмзэг мэдээллийг халдвар авсан төхөөрөмжүүдээс урьдчилсан сэргийлэх замаар,  гадны халдлага болон эмзэг байдлыг app болон хамгаалах системээр хамгаалах замаар.

Хамгаалалтыг идэвхижүүлэх:

Alert History:

Хамгаалалтыг идэвхигүй болгох:

QoS:

  • QoS (Үйлчилгээний Чанар) функцийг ашиглах хоёр арга байдаг. Тодорхой төхөөрөмжийг холболтын хугацаар эрэмбэлэх боломжтой, Жишээ нь гэр бүлийн гишүүний laptop-ийг нэг цагийн хугацаанд Video call холболт үүсгэх боломжтой байдлаар эрэмбэлэх. Мөн та гэр бүлийнхээ хамгийн чухал онлайн үйлчилгээг эрэмбэлэх боломжтой. Жишээ нь Streaming, Gaming гэх мэт.

Төхөөрөмжийн эрэмбэ тогтоох:

Үйлчилгээгээр эрэмбэлэх:

Тохируулах:

Advanced Features:

  • Advanced menu-ээс нэмэлт функцуудыг харж болно. Та WAN тохиргоог(IPv4 & IPv6) тохируулах, LAN параметрүүдийг тохируулах, Deco-ийн хяналтын гэрлийг унтарааж, асаахыг нь шөнийн горимоор удирдах, Deco-д зориулсан динамик домэйн нэрийг хялбархан үүсгэх, интернэтээр дамжин бусад төхөөрөмжөөс таны төхөөрөмж рүү хандах port forwarding тохируулах, тусгай төхөөрөмжид зориулж IP хаягийг нөөцөлж авах, ажиллах горимыг өөрчлөх боломжтой.  

IPv4:

IPv6:

LED Control:

TP-Link DDNS домэйн нэрийг бүртгүүлэх:

TP-Link DDNS идэвхижүүлэх, идэвхигүй болгох:

Port forwarding тохируулах:

Тусгай төхөөрөмжид IP хаягийг нөөцлөх:

Turn on/off notifications:

Ажиллах горимыг өөрчлөх:

Online Upgrade:

  • TP-Link нь бүтээгдэхүүнийхээ онцлогийг сайжруулж, илүү сайн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэдээ хүргэх зорилготой байдаг. Deco апп-д Deco-г шинэчлэхийг асуусан тохиодолд update хийнэ үү.

Шинэчлэх боломжтойг илэрхийлнэ:

Deco шинэчлэл хийж байна:

Шинэчлэл хийгдсэн байдал:

Managers

  • Танай сүлжээг удирдахад туслах зорилгоор гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан функц юм. Менежер бүр өөрийн TP-Link ID-тай байх ёстой

Менежер нэмэх:

Менежерийн жагсаалт:


Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?