хөтөч

Суурин утасны ярианы төлбөр бодогдох зарчим

Суурин утасны ярианы төлбөр хэрхэн бодогдохыг дараах тарифаас харах боломжтой.

1. Ярианы тариф:

  • Өрхийн 77-той дугаарын сүлжээнд-0₮
  • Суурин сүлжээнд -  50₮
  • Бусад сүлжээнд -  50₮

2. Мессэжийн тариф: 

  • Өрхийн 77-той дугаарын сүлжээнд – 0₮
  • Бүх сүлжээнд -  30₮

3. Олон улсын яриа:

  • Од *, 008 гарцыг ашиглах бөгөөд тухайн олон улсын гарцын тарифын дагуу байна.

 

Санамж:

  • Дотоодын ярианы хязгаарлалт – 35'000₮
  • Олон улсын ярианы хязгаарлалт – 100'000₮  /олон улсын яриа хийхийг хүсвэл 100,000₮-ийн барьцаа байршуулан, олон улсын ярианы эрх нээлгэх боломжтой./
  • Барьцаатай хэрэглэгчийн нийт дотоод ярианы хязгаарлалт - 135'000₮ тус тус байна.