Unitel хөтөч Univision хөтөч

Интернет удаан болсон үед яах ёстой вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 09, 2021

Компьютер lan болон Wi-Fi-аар холбогдож байгаа бол дараах тохиолдолдлуудаар удаарширсан байх магадлалтай.

 1. Компьютерын он, сар, өдөр болон цаг зөрсөн.
 2. Хангалтгүй үзүүлэлт, хэт ачаалалтай процессор.
 3. Хугацаа нь хэтэрсэн хуучин браузер.
 4. Вирустсэн үед ачаалал үүсгэх.
 5. Гараар ip address болон dns буруу тохируулсан.
 6. Лангаар холбогдож байгаа бол цагаан төхөөрөмжийн LAN3 болон LAN4 гэрэл тогтмол асч байгаа эсэхийг шалгах.

Гар утаснаас Wi-Fi-аар холбогдож байгаа бол дараах тохиолдолдлуудаар удаарширсан байх магадлалтай.

 1. Гар утасны үзүүлэлт хангалтгүй, хэт ачаалалтай.
 2. Вирустсэн үед ачаалал үүсгэх.
 3. Гар утасны он, сар, өдөр болон цаг зөрсөн.
 4. Гар утасаа software update хийгээгүй.
 5. Интернэтийн цагаан төхөөрөмжөөс хэтэрхий хол зайд байгаа.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?