Unitel хөтөч Univision хөтөч

U-point оноо гэж юу вэ?

Шинэчилсэн 1 сарын 30, 2021

Үндэсний үйлдвэрлэгч, импортлогч, худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаар үйлчлүүлэх бүртээ урамшууллын оноог нэг картанд цуглуулж, зарцуулах боломж бүхий “НЭГДСЭН ЛОЯАЛТИ” хөтөлбөр юм.

U-Point оноо цуглуулах:

  • Худалдан авалтын үнийн дүнгийн 3% болон түүнээс дээш хувьд U-Point оноо цуглуулна.

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?