Unitel хөтөч Univision хөтөч

Суурин утасны ярианы төлбөр хэрхэн бодогддог вэ?

Шинэчилсэн 12 сарын 14, 2020

1. Ярианы тариф:

 • Өрхийн IP77 сүлжээнд-0₮
 • Суурин сүлжээнд -  50₮
 • Бусад сүлжээнд -  50₮ 
 • 2. Мессэжийн тариф: 
 • IP77 сүлжээнд – 0₮
 • Бүх сүлжээнд -  30₮

2. Мессэжийн тариф: 

 • IP77 сүлжээнд – 0₮
 • Бүх сүлжээнд -  30₮

3. Олон улсын яриа:

 • Од *, 008 гарцыг ашиглах бөгөөд тухайн олон улсын гарцын тарифын дагуу байна.
 1. Дотоодын ярианы хязгаарлалт-35,000₮
 2. Олон улсын ярианы хязгаарлалт- 100,000₮
 3. Барьцаатай хэрэглэгчийн дотоод нийт ярианы хязгаарлалт-135000₮ тус тус байна.

Санамж:

 • Дотоодын ярианы хязгаарлалт – 35’000₮
 • Олон улсын ярианы хязгаарлалт – 100’000₮  
 • Барьцаатай хэрэглэгчийн нийт дотоод ярианы хязгаарлалт - 135000₮ тус тус байна.  

Энэ нийтлэл танд тусалж чадсан уу?