Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ?

Written By Odgerel Purevsuren (Administrator)

Updated at July 5th, 2022

Юнивишн үйлчилгээний төлбөрөө дараах сувгуудаас сонгон төлөх боломжтой.

Юнивишн үйлчилгээний төлбөр дараа төлбөрт үйлчилгээний зарчмаар бодогддог. Таны өмнөх сарын хэрэглээний төлбөр дараа сарынх нь 5-нд бодогдож, нэхэмжлэх илгээгддэг ба тухайн төлбөрөө 20-ны дотор төлөөгүй тохиолдол үйлчилгээний эрх хязгаарлагдана.

Toki апп

1. Toki апп-д өөрийн бүртгэлээрээ нэвтэрч орно.

2. Toki апп-ийн нүүр хуудасны хайлтын хэсэгт юнивишн гэж бичээд “юнивишн” бот руу орно.

3. Чат бичих хэсэгт дарна.

4. Мэссэж бичих хэсгийн ард байрлах “more” дээр дарж “туслах цэс”-ийг сонгоно.

5. Туслах цэсээс “үйлчилгээ авъя” дээр дарна.

6. "Туслах цэс – төлбөр" цэсээс “төлбөр төлөх” дээр дарна.

7. Төлбөр төлөх гэрээний дугаар эсвэл бүртгэлтэй админ дугаараа илгээнэ.

8. Гэрээний дугаар болон төлбөрийн үлдэгдэл мэдээлэл харагдах ба төлбөр төлөх сувгаа сонгон “төлөх” дээр дарна.

9. Төлбөрийн дүнгээ нягтлаад “төлөх” дээр дарна.

10. Төлбөрийн сонголтуудаас өөрт хялбарыг сонгон “төлөх” дээр дарна.

Delete

Unitel апп

1. Unitel апп татаж суулгаад нэг удаагийн код цонхонд Юнивишний гэрээний дугаараа оруулан үргэлжлүүлэх дарна.

2. Нэвтрэх код илгээх асуултад “тийм” дээр дарна.

3. Админ дугаарт мессэжээр илгээгдсэн 4 оронтой кодоо оруулан нэвтэрнэ.

4. Амжилттай нэвтэрсний дараа “төлбөл зохих” хэсэгт харагдах төлбөрийн дүн дээр дарна.

5. Төлбөр хэсгээс төлбөрийн үлдэгдэл бүхий Юнивишний гэрээний дугаараа сонгон “төлбөр төлөх” дээр дарна.

6. НӨАТ-ын баримт авах төрлөө сонгоод “үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

7. Төлбөр төлөх сувгаа сонгоод төлнө.

Delete

Univision вэбсайт

1. Univision вэбсайт руу хандаж нэвтрэх хэсэгт гэрээний дугаараа бичин “үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

2. Админ дугаарт мессэжээр илгээгдсэн 4 оронтой баталгаажуулах кодоо оруулан нэвтэрнэ.

3. Төлбөл зохих төлбөрийн мэдээлэл харагдах ба “төлөх” дээр дарна.

4. НӨАТ-н баримт авах төрлөө сонгоод и-мэйл хаягаа бичнэ.

5. Төлбөр төлөх сувгаа сонгоно.

6. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан зөвшөөрч “төлөх” дээр дарна.

Delete

Chatbot

1. “Univision Mongolia” фейсбүүк хуудасны чат бичих хэсэгт дарна.

2. “More” дээр дарж “туслах” цэсийг сонгоно.

3. Гарч ирэх сонголтуудаас “үйлчилгээ авъя” дээр дарна.

4. “Туслах цэс-төлбөр” хэсгээс “төлбөр төлөх” дээр дарна.

5. Төлбөр төлөх гэрээний дугаар эсвэл бүртгэлтэй утасны дугаараа бичиж илгээнэ.

6. Гэрээний дугаарын төлбөрийн үлдэгдэл мэдээлэл ирэх ба төлөх боломжуудаас өөрт хялбараа сонгон “төлөх” дээр дарна.

Delete

Банкны апп

Decision Tree
Банкны апп-с сонгон заавартай танилцаарай:
 • Хаан банк
 • Голомт банк
 • Social pay
 • Төрийн банк
 • Хасбанк
 • Add Button

1. Хаан банкны интернэт банкны эрхээр нэвтэрнэ.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Бусад төлбөр” цэсийн “кабелийн төлбөр” цэсийг сонгоно.

4. “Юнивишн” цэс рүү орно.

5. “Гурвалсан үйлчилгээ”-г сонгоно.

6. Төлөх дүн, гэрээний дугаар, бүртгэлтэй утасны дугаараа бичин “гүйлгээ хийх” товч дарна.

7. Гүйлгээний мэдээллээ хянан баталгаажуулаад “гүйлгээ хийх” дээр дарна.

8. Гүйлгээний нууц үгээ оруулж “гүйлгээ хийх” дээр дарна.

1. Голомт банкны интернэт банкны эрхээр нэвтэрнэ.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Хэрэглээний төлбөр” цэс рүү орно.

4. Гэрээгээ бүртгэх бол бүртгэх цэс рүү орно.

5. “Интернэт, кабель телевиз” цэсийг сонгоно.

6. Байгууллагаас “юнивишн”-г сонгоно.

7. Гэрээний дугаар, сар бүрийн төлөлт хийх өдрөө сонгоод, хадгалах нэрээ бичин үргэлжлүүлнэ.

8. Гэрээний дугаараа шалгаад баталгаажуулна.

9. Төлбөр бүртгэл амжилттай бүртгэгдсэн мэдээлэл гарч ирнэ.

10. Бүртгүүлсэн гэрээний дугаар дараах байдлаар харагдах ба төлбөр төлөх бол тухайн гэрээн дээр дарна.

11. Төлбөрийн үлдэгдэл харах дээр дарах эсвэл төлөх дүнгээ бичээд дансаа сонгож “үргэлжлүүлэх” дарна.

12. Мэдээллээ шалгаад “баталгаажуулах” дээр дарснаар гүйлгээ хийгдэнэ.

1. Интернэт банкны эрхээр нэвтэрч орно.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Хэрэглээний төлбөр” цэс рүү орно.

4. Төлбөрийн төрөл хэсгийн “интернэт, кабелийн телевиз” сонголтыг сонгоно.

5. Байгууллага хэсгээс “юнивишн”-г сонгоно.

6. Дэд төрөл хэсгийн “univision” дээр дарна.

7. Утга хэсэгт юнивишний гэрээний дугаараа бичнэ.

8. Гүйлгээний дүнгээ бичин үргэлжлүүлнэ.

9. Утга хэсэгт юнивишний гэрээний дугаараа бичин үргэлжлүүлнэ.

10. Гүйлгээний нууц үгээ оруулан “батлах” дээр дарснаар гүйлгээ хийгдэнэ.

1. Social Pay апп-даа нэвтэрч ороод нэмэлт цэс рүү орно.

2. “Хэрэглээний төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Интернэт, кабель телевиз” цэсийг сонгоно.

4. “Юнивишн” үйлчилгээг сонгоно.

5. Гэрээний дугаараа оруулна.

6. Төлөх дүнгээ бичин “төлөх” дээр дарна.

7. Гэрээний дугаар болон төлөх дүнгээ нягтлаад social pin кодоо оруулснаар гүйлгээ хийгдэнэ. 

1. Төрийн банкны интернэт банкны эрхээр нэвтэрнэ.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “Орон сууцны төлбөр” цэс рүү орно.

4. Нэмэх тэмдэг дээр дарж төлбөр бүртгэх хэсэг рүү орно.

5. Төлбөрийн нэр болон юнивишний гэрээний дугаараа бичин “төлбөр нэмэх” дээр дарна.

6. Үүсгэсэн төлбөрийн бүртгэлээ сонгож, төлбөр хийх дансаа тохируулаад “үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

7. Төлөх төлбөр болон төлбөр хийх дансаа сонгож “төлөх” дээр дарна.

8. Интернэт банкны нэвтрэх нууц үгээ ашиглан гүйлгээгээ баталгаажуулснаар төлбөр төлөгдөнө.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked
Delete

Мобайл банк

Decision Tree
Банкуудаас сонгон заавартай танилцаарай:
 • Хаан банк
 • Голомт банк
 • Хасбанк
 • Add Button
1. Утасныхаа дуудлага хийх хэсэгт *1917# гэж бичээд залгана.

2. Мобайл банкны нууц үгээ оруулна.

3. “Univision” буюу 7-г сонгоно.

4. Юнивишний гэрээний дугаараа оруулна.

5. Төлбөр төлөх дүнгээ оруулна.

6. Зарлага хийх дансаа сонгоно.

7. Гүйлгээгээ нягтлан “үргэлжлүүлэх” сонголтыг сонгоно.

8. Амжилттай шилжүүлснээс хойш 15-20 мин дараа төлбөр орно.

1. Утасныхаа дуудлага хийх хэсэгт *1646# гэж бичээд залгана.

2. Мобайл банкны нууц үгээ оруулна.

3. “Unitel uilchilgee” буюу 1-г сонгоно.

4. “Univision tulbur tuluh” буюу 5-г сонгоно.

5. Юнивишний гэрээний дугаараа оруулна.

6. Төлбөр төлөх дүнгээ оруулна.

7. Зарлага хийх дансаа сонгоно.

8. Гүйлгээгээ нягтлан “guilgee hiih” буюу 1-г сонгоно.

9. Амжилттай шилжүүлснээс хойш 15-20 мин дараа төлбөр орно.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked
1. Утасныхаа дуудлага хийх хэсэгт *1888# гэж бичээд залгана.

2. Мобайл банкны нууц үгээ оруулна.

3. “Unitel uilchilgee” буюу 1-г сонгоно.

4. “Univision tulbur tuluh” буюу 5-г сонгоно.

5. Юнивишний гэрээний дугаараа оруулна.

6. Зарлага хийх дансаа сонгоно.

7. Төлбөр төлөх дүнгээ оруулна.

8. Гүйлгээгээ нягтлан “guilgee hiih” буюу 1-г сонгоно.

9. Амжилттай шилжүүлснээс хойш 15-20 мин дараа төлбөр төлөгдөнө.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked
Delete

Most money

1. Интернэт банкны эрхээрээ нэвтэрч орно.

2. “Төлбөр” цэс рүү орно.

3. “КаТВ, Гурвалсан үйлчилгээ” цэс рүү орно.

4. “Univision” цэсийг сонгоно.

5. Гэрээний дугаараа бичин “үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

6. Төлөх дүнгээ бичин “үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

7. Гэрээний дугаар болон төлөх дүнгээ нягтлаад “төлөх” дээр дарна.

 Delete

Qpay

1. Univision вэбсайт руу хандаж нэвтрэх хэсэгт гэрээний дугаараа бичин “үргэлжлүүлэх” дээр дарна.

2. Админ дугаарт мессэжээр илгээгдсэн 4 оронтой баталгаажуулах кодоо оруулан нэвтэрнэ.

3. Төлбөл зохих төлбөрийн мэдээлэл харагдах ба “төлөх” дээр дарна.

4. НӨАТ-н баримт авах төрлөө сонгоод и-мэйл хаягаа бичнэ.

5. Төлбөр төлөх сувгааc “qpay” сонголтыг сонгоно.

6. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан зөвшөөрч “төлөх” дээр дарна.

7. Гарч ирэх QR кодыг уншуулан төлбөрөө төлнө.

Delete

U-Point оноо ашиглан төлөх

Decision Tree
U-Point оноогоо ашиглан дараах заавруудаас сонгон төлбөр төлөх боломжтой.
 • Зурагт /android/
 • Зурагт /zyxel/
 • Unitel апп
 • Univision вэбсайт
 • Мессэж
 • Автомат хариулагч
 • Add Button

1. Меню - апп - багц & төлбөр апп руу орно.

2. Төлбөрийн мэдээлэл цэс рүү орно.

3. Төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана.

4. Удирдлагын цэнхэр товч дээр дарна.

5. Админ пин кодоо оруулснаар төлбөр төлөгдөнө.

1. Меню - багц & төлбөр апп руу орно.

2. Төлбөрийн мэдээлэл цэс рүү орно.

3. Төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана.

4. Удирдлагын цэнхэр товч дээр дарна.

5. Админ пин кодоо оруулснаар төлбөр төлөгдөнө.

1. Univision вэбсайт руу гэрээний дугаараар нэвтрээд миний булан цэс рүү ороход таны төлбөрийн мэдээлэл харагдах бөгөөд "төлөх" дээр дарна.

2. U-Point оноогоо зарцуулахыг сонгоод и-мэйлээ бичиж өөрийн ашигладаг банкаа сонгоно.

3. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаад зөвшөөрсний дараа "төлөх" дээр дарна.

4. Банкны хуудас руу шилжин мэдээллээ бөглөөд төлбөрөө төлнө.

This content will be shown (depending on) when button above is clicked
This content will be shown (depending on) when button above is clicked

1415 тусгай дугаарт univision tuluh зай аваад гэрээний дугаараа бичин илгээнэ.

1. Unitel апп татаж суулгаад "нэг удаагийн код" цонхонд Юнивишний админ дугаараа оруулан "үргэлжлүүлэх" дээр дарна.

2. Нэвтрэх код илгээх асуултад “тийм” дээр дарна.

3. Админ дугаарт ирсэн 4 оронтой тоог оруулж нэвтэрнэ.

4. Админ дугаараар нэвтэрсний дараа “үйлчилгээ” цэс дээр дарна.

5. “Төлбөр” цэсээс Юнивишний гэрээний дугаараа сонгон “төлбөр төлөх” дээр дарна.

6. “U-Point оноо ашиглах” сонголтыг чагталж “төлбөр төлөх” дээр дарснаар таны онооноос хасагдана.

Автомат хариулагчаар доорх зааврын дагуу U-Point оноо ашиглан төлбөрөө төлөх боломжтой.

Лавлах утас: Юнителийн дугаараас 1424 /үнэгүй/. Бусад үүрэн болон суурин дугаараас 77118811 /энгийн тарифаар/. Ажлын өдөр 09:00-22:00 цаг, амралтын өдөр 10:00-22:00 цаг хүртэл ажиллана. 

 • Бүртгэлтэй гар утасны дугаарт 1 гэрээ бүртгэлтэй бол: 2-1-6-1 шугамаар холбогдоорой.
 • Бүртгэлтэй гар утасны дугаарт 1-с дээш гэрээ бүртгэлтэй бол: 2-1 шугамаар холбогдож гэрээний дугаараа оруулан # дарсны дараа 6-1 шугамаар холбогдоорой.
Delete

Байрны мөнгөн дээр Юнивишний төлбөр гаргах

 • Бүртгэлтэй дугаараасаа лавлах утас руу холбогдож төлбөрийн нэхэмжлэхийг төрийн банк руу илгээх, цуцлах, устгах хүсэлт өгнө.
 • Төрийн банканд хандаж Юнивишний гэрээний дугаараа байрны мөнгөн дээр төлбөр нэмж гаргахаар бүртгүүлнэ.

Төрийн банк руу сар бүрийн 5-10-ний хооронд төлбөрийн нэхэмжлэх илгээгдэнэ. 

Хэрэв урьдчилаад бусад сувгуудаар төлбөрөө төлсөн тохиолдолд Төрийн банкан дээрх нэхэмжлэл дараа сарын 10-ний өдөр шинэчлэгдэнэ. 

Delete

Бусдын төлбөрийг Unitel апп, Univision вэбсайт-р төлөх

Decision Tree
Unitel апп болон Univision вэбсайтаас сонгон заавартай танилцаарай:
 • Unitel апп
 • Univision вэбсайт
 • Add Button

1. Unitel апп-аа татаж суулгаад нэг удаагийн код цонхонд гэрээний дугаараа оруулан "үргэлжлүүлэх" дээр дарна.

2. Админ дугаарт очсон 4 оронтой нэг удаагийн кодоо оруулна.

3. “Үйлчилгээ” цэсийн “төлбөр” – “бусдын төлбөр төлөх" дээр дарна.

4. Гэрээний дугаар оруулан төлөх мөнгөн дүнгээ бичээд "нэмэх" товч дарна.

5. Төлбөр төлөх гэрээний дугаараа шалгаад "төлбөр төлөх" дээр дарна.

6. НӨАТ-ын баримт авах төрлөө сонгоод "үргэлжлүүлэх" дарна.

7. Төлбөрийн сонголтуудаас өөрт хялбарыг сонгон төлнө.

1. Univision вэбсайт-н төлбөр цэсийг сонгоно.

2. Бусдын төлбөр төлөх хэсэгт гэрээний дугаар болон төлбөр төлөх дүнгээ бичнэ.

3. Гэрээний дугаар болон төлөх дүнгээ нягталж зөв бол тийм дарна.

4. Худалдан авалтын мэдээлэл хүлээн авах и-мэйл болон төлбөр төлөх банкаа сонгоно.

5. Үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрч байвал сонгоод төлөх хэсэг дээр дарна.

6. Банкны хуудасруу шилжиж мэдээллээ бөглөн төлбөрөө төлнө.

Delete

Киоск, агент, диллер, үйлчилгээний салбар

 • Киоск төхөөрөмжийн байршил харахдаа ЭНД дарж салбарын төрөл хэсгээс киоск гэж сонгоорой.
 • Өөрт ойр байрлах агент, диллерээр цэнэглэх боломжтой.
 • Юнителийн үйлчилгээний салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.
Delete

Байгууллагын хэрэглэгч

 • Байгууллагын лавлах утас: Юнителийн дугаараас 1418 /үнэгүй/, Бусад операторын дугаараас 77771418 / ажлын өдөр 08:00-21:00, амралтын өдөр 10:00-17:00/
Delete


Delete

Санамж:

 • Төлбөрөө банкны үйлчилгээ ашиглан шилжүүлэхдээ заавал гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаараа бичээрэй.
 • Гэрээний дугаараа буруу оруулсан тохиолдолд төлбөр төлөгдөхгүй бөгөөд гүйлгээ алдаа заана.
 • Өмнөх сарын хэрэглээний төлбөрийн нэхэмжлэл сар бүрийн 5-ны өдөр админ дугаарт нь мессэжээр очдог бөгөөд 5-20-ны хооронд багтаан төлбөрөө төлөх боломжтой. 
 • 1'000₮-с дээш үлдэгдэлтэй бол үйлчилгээ нээгдэхгүй.


Delete

Зөвлөгөө:

 • Банкаар төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга хэсэгт гэрээний дугаараа бичээрэй. Гэрээний дугаараа зөв бичиж шилжүүлсэн тохиолдолд 15-20 минутын дараа төлбөр төлөгдөнө. Юнивишний төхөөрөмжөө дахин асаагаад ашиглаарай. 
 • Гэрээний дугаараа мэдэх зааврыг ЭНД дарж хараарай.
 • Гэрээний дугаараа андуурч төлсөн бол ЭНД дарж заавартай танилцаарай. 
 • Toki апп татах бол Android, iOS дараарай.
 • Unitel апп татах бол Android, IOS дараарай.
 • Unitel апп-д бүртгүүлэх заавар харах бол ЭНД дараарай.
 • Univision вэбсайт-руу хандах бол ЭНД дараарай. 
 • Салбарын байршил харах бол ЭНД дараарай.