хөтөч

Гурвалсан үйлчилгээний багцын мэдээлэл

Юнивишний гурвалсан үйлчилгээний багцад дагалдах эрх болон үнийн мэдээлэлтэй дараах байршлуудаас өөрийн байршлыг сонгон дарж танилцаарай.

Хэрвээ таны одоо ашиглаж байгаа үйлчилгээний багц доорх багцуудаас өөр бол та Юнителийн үйлчилгээний салбарт хандаж гэрээгээ шинэчлэх шаардлагатай.

УБ /Багануур, Налайх/ хотын орон сууцны багцууд

Багц XS plus S plus M plus L plus XL plus XXL plus
Сарын суурь хураамж 35'000₮ 39'900₮ 49'900₮ 69'900₮ 99'900₮ 199'000₮
Сувгийн тоо 103+ 170+ 175+ 180+ 180+ 180+
Нэмэлт сувгийн багц - Холимог багц Холимог багц Холимог багц, Энтертайнмент Холимог багц, Энтертайнмент, HBO
Видео сан* - 2 кино 8 кино 20 кино 100+ кино 100+ кино, 
20 BOX кино***
Кино багц - - Холливууд багц Холливууд багц, 
Ази багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц, HBO
Нөхөж үзэх үйлчилгээ 5'000₮ 3'000₮ Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Интернэтийн үндсэн хурд** 10 Mbps хүртэл 20 Mbps хүртэл 50 Mbps хүртэл 70 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл
Интернэтийн шилжих хурд 512Kbps 512Kbps 512Kbps 512Kbps 1Mbps 1Mbps
Үндсэн дата эрх 300GB 400GB 600GB 800GB 1000GB 2TB
Ярианы эрх /Суурин утасныхаа сүлжээнд үнэгүй/ Юнителийн сүлжээнд: 500 мин Юнителийн сүлжээнд: 500 мин Юнителийн сүлжээнд: 800 мин Юнителийн сүлжээнд: 1000 мин Юнителийн сүлжээнд: 1500 мин Юнителийн сүлжээнд: хязгааргүй
*Бокс тэмдэглэгээтэй кино орохгүй 
**Шилжих хурдаар ашиглах дата хязгааргүй 
***Монгол контентоос бусад
 

УБ /Багануур, Налайх/ хотын гэр хорооллын багцууд

Гэр хорооллын хэрэглэгчид U-Point Collective группт Юнителийн 2-3 дугаар бүртгүүлээд сарын суурь хураамжаасаа 10’000-15’000₮ хөнгөлүүлэх боломжтой.

Багц S plus M plus L plus XL plus XXL plus
Сарын суурь хураамж 43'900₮ 53'900₮ 69'900₮ 99'900₮ 199'000₮
Сувгийн тоо 170+ 175+ 180+ 180+ 180+
Нэмэлт сувгийн багц Холимог багц Холимог багц Холимог багц, Энтертайнмент  Холимог багц, Энтертайнмент Холимог багц, Энтертайнмент, HBO
Видео сан* 2 кино 8 кино 20 кино 100+ кино 100+ кино, 
20 BOX кино***
Кино багц - Холливууд багц Холливууд багц, 
Ази багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц, HBO
Нөхөж үзэх үйлчилгээ 3'000₮ Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Интернэтийн үндсэн хурд** 20 Mbps хүртэл 50 Mbps хүртэл 70 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл
Интернэтийн шилжих хурд 512Kbps 512Kbps 512Kbps 1Mbps 1Mbps
Үндсэн дата эрх 400GB 600GB 800GB 1000GB 2TB
Ярианы эрх /Суурин утасныхаа сүлжээнд үнэгүй/ Юнителийн сүлжээнд: 500 мин,  Сүлжээ харгалзахгүй 50 мин Юнителийн сүлжээнд: 800 мин Юнителийн сүлжээнд: 1000 мин Юнителийн сүлжээнд: 1500 мин Юнителийн сүлжээнд: хязгааргүй
*Бокс тэмдэглэгээтэй кино орохгүй 
**Шилжих хурдаар ашиглах дата хязгааргүй 
***Монгол контентоос бусад
 

Дархан, Эрдэнэт хотын орон сууц, гэр хорооллын багцууд

Эрдэнэт хотын гэр хорооллын хэрэглэгчид U-Point Collective группт Юнителийн 2-3 дугаар бүртгүүлээд сарын суурь хураамжаасаа 10’000-15’000₮ хөнгөлүүлэх боломжтой.

Багц XS plus S plus M plus L plus XL plus XXL plus
Сарын суурь хураамж 35'000₮ 39'900₮ 49'900₮ 69'900₮ 99'900₮ 199'000₮
Сувгийн тоо 103+ 170+ 175+ 180+ 180+ 180+
Нэмэлт сувгийн багц - Холимог багц Холимог багц  Холимог багц, Энтертайнмент  Холимог багц, Энтертайнмент Холимог багц, Энтертайнмент, HBO
Видео сан* - 2 кино 8 кино 20 кино 100+ кино 100+ кино, 
20 BOX кино***
Кино багц - - Холливууд багц Холливууд багц, 
Ази багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц, HBO
Нөхөж үзэх үйлчилгээ 5'000₮ 3'000₮ Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Интернэтийн үндсэн хурд** 5 Mbps хүртэл 20 Mbps хүртэл 50 Mbps хүртэл 70 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл
Интернэтийн шилжих хурд 512Kbps 512Kbps 512Kbps 512Kbps 1Mbps 1Mbps
Үндсэн дата эрх 200GB 400GB 600GB 800GB 1000GB 2TB
Ярианы эрх /Суурин утасныхаа сүлжээнд үнэгүй/ Юнителийн сүлжээнд: 500 мин Юнителийн сүлжээнд: 500 мин Юнителийн сүлжээнд: 800 мин Юнителийн сүлжээнд: 1000 мин Юнителийн сүлжээнд: 1500 мин Юнителийн сүлжээнд: хязгааргүй
*Бокс тэмдэглэгээтэй кино орохгүй 
**Шилжих хурдаар ашиглах дата хязгааргүй 
***Монгол контентоос бусад
 

Бусад аймгуудын орон сууц, гэр хорооллын багцууд

Орон нутгийн хэрэглэгчид U-Point Collective группт Юнителийн 2-3 дугаар бүртгүүлээд сарын суурь хураамжаасаа 10’000-15’000₮ хөнгөлүүлэх боломжтой.

Багц XS S M L XL XXL
Сарын суурь хураамж 38'900₮ 43'900₮ 53'900₮ 69'900₮ 99'900₮ 199'000₮
Сувгийн тоо 103+ 125+ 130+ 135+ 135+ 135+
Нэмэлт сувгийн багц - Холимог багц Холимог багц  Холимог багц, Энтертайнмент  Холимог багц, Энтертайнмент Холимог багц, Энтертайнмент, HBO
Видео сан* - - 2 кино 8 кино 100+ кино 100+ кино, 
20 BOX кино***
Кино багц - - Холливууд багц Холливууд багц, 
Ази багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц
Холливууд багц, 
Ази багц, 
Монгол багц, HBO
Нөхөж үзэх үйлчилгээ 5'000₮ 3'000₮ Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй Үнэгүй
Интернэтийн үндсэн хурд** 5 Mbps хүртэл 10 Mbps хүртэл 25 Mbps хүртэл 50 Mbps хүртэл 70 Mbps хүртэл 100 Mbps хүртэл
Интернэтийн шилжих хурд 512Kbps 512Kbps 512Kbps 512Kbps 1Mbps 1Mbps
Үндсэн дата эрх 200GB 400GB 600GB 800GB 1000GB 2TB
Ярианы эрх /Суурин утасныхаа сүлжээнд үнэгүй/  Сүлжээ харгалзахгүй 50 мин Юнителийн сүлжээнд: 500 мин Юнителийн сүлжээнд: 800 мин Юнителийн сүлжээнд: 1000 мин Юнителийн сүлжээнд: 1500 мин Юнителийн сүлжээнд: хязгааргүй
*Бокс тэмдэглэгээтэй кино орохгүй 
**Шилжих хурдаар ашиглах дата хязгааргүй 
***Монгол контентоос бусад
 

 

Санамж:

  • Одоогийн хэрэглэгч IPTV төхөөрөмжөө Univision 4'0 IPTV шинэ систем-Шинэ андройд төхөөрөмжөөр солиод шинэ багц руу шилжих боломжтой.
 

 

Зөвлөгөө:

  • Шинэ хэрэглэгчийн захиалга өгөх заавар болон шинэ хэрэглэгч болохтой холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж аваарай.